Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
Стандарти

СТАНДАРТИ

Стандартизацията в областта на библиотечната, архивната и информационната дейност в България се развива от Технически Комитет (ТК) 16 към Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ). Председател е Доц. д-р Севдалина Гълъбова.

Одобрени български стандарти 2000-2002 г.
(Подготвено от Методичния отдел при НБИВ - Пловдив)

UNIMARC - Ръководство на български език

БДС EN ISO 2789 Информация и документация. Международна библиотечна статистика.

БДС EN ISO 9707 Статистика на издаването и разпространението на книги, вестници и електронни издания.

БДС 11682-74 Описание на специални видове технически издания

БДС 12691-75 Правила за азбучно нареждане на описания на печатни произведения

БДС 15218-81 Библиотечно дело. Документация за библиотечно дело

БДС 9736-82 Съкращение на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните произведения

БДС 15407-82 Номерация международна стандартна на периодичните издания

БДС 15419-82 Библиографско описание на книгите

БДС 15687-83 Библиографско описание на периодичните издания

БДС 15714-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с кирилска азбука

БДС 15716-83 Номерация международна стандартна на книгите

БДС 15715-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското
описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с латинска азбука

БДС 15934-84 Библиографско описание на картографски издания

БДС 15935-84 Библиографско описание на нотните издания

БДС 11452-86 Съкращения на наименованията на български периодични издания

БДС 2497-87 Библиографски данни в книгите

БДС 14569-88 Библиографски данни в периодичните издания

БДС 16764-88 Библиографско описание на графични издания

БДС 16782-88 Библиотечно дело. Документация за научни библиотеки

БДС 17086-89 Библиотечни каталози. Оформяне.

Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси

Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат