Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
Градска библиотека "Стоян Дринов"

АДРЕС

4500 гр. Панагюрище, тел. 0357 /35-78, 41-96/ . Библиотеката е на субсидия към община Панагюрище

ИСТОРИЯ

Ръководени от неугасимия стремеж към свобода - духовна и политическа панагюрци откриват библиотека 5 години преди да основат читалище. През 1851 година по идея на учителите Йордан Ненов и Атанасий Чолаков към мъжкото училище се урежда “богата книжница” /библиотека/. В нея са събрани български, руски, гръцки, турски и черковнославянски книги и ръкописи. Години наред от библиотеката се ползват само учители и ученици. Идва време, когато отваря вратите си и за гражданите. Годината е 1860, а денят - 11 май - празникът на Кирил и Методий. С пламенна реч на учителя Никола Харитонов тържествено е обявен достъпът на гражданството до училищната библиотека. От този паметен ден училищната библиотека придобива качества на читалищна. Библиотеката, или така наречената книжница се обогатява постепенно с книги, списания и сбирки от всички български вестници, издавани в чужбина. По време на Априлското въстание от турските гранати е запалено Главното училище, в чийто пламъци изгаря и читалището с богатата си библиотека. Библиотеката обогатява значително книжния си фонд с голямо дарение, което основателят на читалището Петър Карапетров, в изпълнение волята на баща си прави, като предава на читалище “Виделина” цялата си бащина библиотека. Много са имената на спомоществователите, които остават в историята на панагюрската библиотека - Пантели Карапетров, Ради Маслев, Тодор Бояджиев, книговезеца Андон Оряшков, Делчо Дринов. На 31 януари 1970 г. е открита новата библиотека, разположена върху 320 кв.м. площ, на два етажа и с три нива фондохранилище. Допълнително е отпусната още една сграда с площ 130 кв. м. за обособяване на отдел Изкуство и фондохранилище. От 01.01.1976 г. библиотеката започва своя самостоятелен път на развитие като Градска библиотека. От 1995 г. библиотеката носи името на талантливия детски писател-класик - Стоян Дринов. Градска библиотека “Стоян Дринов” е втората по големина обществена библиотека в Пазарджишка област след РБ “Н.Фурнаджиев”.

Библиотеката работи по програма за изграждане на локална компютърна мрежа и създаване на предпоставки за свързване на Градска библиотека в НАБИМ, както и с международни информационни мрежи. Компютърната мрежа включва 7 автоматизирани работни места и 1 бъдещо читателско. От всяко едно работно място има достъп до базите данни, (общо 6 на брой) с над 68 000 записа. Библиотеката вече разполага с електронен каталог на всички книги, постъпили в нея от 1970 год. насам. Базата данни съдържа около 32 000 записа и непрекъснато се допълва с новите постъпления. От 01.01.2000 год. започна регистрацията на читателите и издаването на читателски карти. Предстои автоматизиране на книгозаемането, а също така и включване на Интернет като услуга за ползване от читателите.

ФУНКЦИИ

Комплектува, организира, съхранява и предоставя за ползване своите фондове на населението от региона. Обслужването се осъществява чрез 6 отдели обособени в самостоятелни звена:
Заемна за възрастни
Отдел Изкуство
Справочен отдел
Заемна за деца
Читалня за деца
Отдел автоматизация и обработка. Градската библиотека е методичен център на 7 читалищни библиотеки от общината. Отделът за Централизирано комплектуване има широк аспект на дейност. В него се правят заявки за литература, класират се, сигнират и обработват всички библиотечни материали, оказва се методична помощ, разпечатват се каталожни картички, библиографски справки и методически указания.

ФОНДОВЕ

Библиотечният фонд включва 90 000 библиотечни документа, от които 86 000 книги, 1 500 периодични издания, съхранявани трайно в библиотеката, грамофонни плочи, диапозитиви и диафилми. Една трета от фонда е справочен. Годишно се абонират около 50 периодични издания и се закупуват общо за общината около 1000 книги. Библиотеката съхранява и едно ценно богатство от 200 тома старопечатна литература. Някои от тях са библиографска рядкост. Особено внимание заслужават : “Граматика на булгарски език” и “Краткое и ясное изложение за правото чтение на греческия язик” от Неофит Рилски, издадени през 1835 г., “Водител за взаимните училища “ и “Писменик” на Сава Доброплодни, отпечатани в Земун през 1852-1853 г., “Кириакодромион” или т.н. “Неделник” на Софроний Врачански, “Царственик” на Христаки Павлович - първото печатно и преработено издание на “История славяноболгарская” на Паисий Хилендарски. Възрожденският периодичен печат включва пробният брой на първото българско списание “Любословие” на Константин Фотинов, отпечатано в Смирна през 1842 г., както и редактираните от П.Р.Славейков списания “Ружица” и “Пчелица”. Ценен книжовен паметник е “Ведение в всеобща история” - превод от руски от Атанасий Чолаков, издадена в Цариград през 1851 г.

ДОСТЪП

Библиотеката е предоставила голяма част от своите фондове на свободен достъп за читателите. Изключение правят справочните, които се ползват само в библиотеката. Средно на ден библиотеката обслужва по 120 читатели, като най-активна е групата на учащата се младеж.

СПОНСОРИ

Фондация “Отворено общество”, ОбАдминистарция гр. Панагюрище


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат