Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
За сайта

Библиотечна мрежа

Библиотеките са на най-старите културни институти в България. Те са основните хранилища и разпространители на знания и информация.

През 1856 год., с появата на народните читалища, се създават първите общодостъпни библиотеки в страната. От тях водят началото си някои от съвременните ни библиотеки.След освобождението на България от турско робство се развиват и първите научни библиотеки в София и в Пловдив.

През 1897 год. се приема закона за депозитния екземпляр, с което се поставя началото на Националната библиография.

В България действат известните в световната практика два основни типа библиотеки - научни и публични. Към първите спадат: Националната библиотека, Университетските и Специалните библиотеки, към вторите се причисляват Регионалните, Читалищните и Училищните библиотеки.


Спонсорите

Сайтът се спонсорира от СофтЛибООД и Прима Софт ООД.


Създателите

Няколко пристрастени към библиотеките програмисти и библиотекари от СофтЛиб ООД и ПримаСофт ООД.

Сред инициаторите е и доц. д-р Александър Димчев – декан на Философския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Библиотеките, които се включиха
Библиотеките, които ще се включат

Намеренията са в сайта да се представят български библиотеки с информация за тяхната история, уникални сбирки, живот днес.

Много от тях полагат усилия (и успяват!) да станат съвременни информационни центрове. Искаме да направим това достояние за българите и за света.

Надяваме се това място да стане приятен и полезен клуб на библиотекарите. Да излязат от изолация, да обменят опит, да обединят надежди и проекти. Да се чуят и да ги чуем.

Желаем им успех!


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат